ČESKY ANGLICKY NĚMECKY
Boxerklub České republiky

Atibox

ČMKU

ČKS
Antonín Karban Vážení přátelé,

dovoluji si Vás za BK ČR ÚP Staňkov přivítat po mnoha letech na MS WM-FH ATIBOXu u nás v České republice. Jsem velmi potěšen účastí 43 startujících jenž 23 z toho startuje v mistrovské kategorii.

Je mojí milou povinností mezi námi přivítat předsedu Atiboxu pro výkon Bernharda Knopka z Německa a rozhodčí pana Dietra Strnada z Německa a pana Jaroslava Hodka z České republiky.

Rád bych poděkoval kladečům a všem pracovníkům, kteří obětují svůj čas pro zdárný průběh mistrovství. Taktéž musím poděkovat sponzoru WM a majitelům pozemků, bez kterých soutěž nelze uskutečnit. Děkujeme firmě BONO za jejich hodnotné dary.

Všem psovodům přeji co nejlepší výkony jejich psů, rozhodčím dobré oko při posuzování. Pevně věřím, že dobré počasí a bezproblémový průběh soutěže pomůže zvýšit úroveň mistrovství a že se všichni budete vracet domů s nejlepšími dojmy a rádi se do ČR vrátíte.

Antonín Karban
předseda ÚP Staňkov
Bernhard Knopek Srdečně Vás vítám na ATIBOXu FH 2014 v České republice.

Těší mě, že Vás mohu pozdravit na Mistrovství světa ATIBOX FH v České republice v Merklíně.

Velká úcta a můj osobní dík patří českým příznivcům boxera a všem, kteří tuto akci svojí pomocí podpořili a kteří převzali uspořádání tohoto mistrovství do svých rukou. Jsem si jistý, že vše bylo a bude učiněno tak, abyste se všichni zde v Merklíně cítili dobře a mohli jsme se těšit z krásného a napínavého Mistrovství světa FH ve společnosti boxerkářů členských zemí ATIBOXu.

Můžeme se těšit na mezinárodní účast a můžeme si také porovnat výkony našich boxerů v mezinárodním měřítku v soutěžích (FPr 1 a FH1) a také v mistrovské třídě (FH2).

Rád bych také pozdravil oba rozhodčí z výkonu delegované na toto mistrovství: pana Jaroslava Hodka z České republiky a pana Dietra Strnada z Německa. Oběma přeji hodně radosti, dobré oko a potřebný cit při posuzování výkonů.

Jako předseda výcvikové komise ATIBOXu přeji mistrovství harmonický průběh.

Bernhard Knopek
ATIBOX – předseda výcvikové komise
Podmínky účasti pro členy Boxerklubu ČR:
PODMÍNKY