ČESKY ANGLICKY NĚMECKY
Boxerklub České republiky

Atibox

ČMKU

ČKS

Brit

Plzeňský kraj
Startovné ve výši 1300,- Kč za jednoho psa musí být připsáno na níže uvedeném účtu
do 7.října 2017. V opačném případě bude přihláška odmítnuta.Název účtu: BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY ÚZEMNÍ POBOČKA STAŇKOV
Číslo účtu: 43-4200540237/0100
Adresa banky: Komerční banka, a.s. nám. Míru 166/1, 339 19 Klatovy
Variabilní symbol: Uveďte číslo Vašeho mobilního telefonu