ČESKY ANGLICKY NĚMECKY
Boxerklub České republiky

Atibox

ČMKU

ČKS

Brit

Plzeňský kraj
kategorie FH2 VÝSLEDKY

kategorie FH1 VÝSLEDKY

kategorie FPr1 VÝSLEDKY
Shlédnout video na :: YouTube
Shlédnout fotografie na :: rajce.netAntonín Karban Vážení přátelé,

dovoluji si Vás za BK ČR ÚP Staňkov přivítat po třech letech na MS WM FH ATIBOXu u nás v České republice. Jsem velmi potěšen účastí 38 startujících z toho 21 startuje v mistrovské kategorii. Je mojí milou povinností mezi námi přivítat předsedu BK ČR a ATIBOXu Ing. Radima Fialu a rozhodčí pana Karla Klingenbrunnera z Rakouska a pana Theodora Krajčího z České republiky.

Děkuji tímto Plzeňskému kraji a panu hejtmanu Josefu Bernardovi za převzetí záštity a podpory nad touto akcí. Poděkování patří Českému kynologickému svazu a jeho předsedovi panu Jaroslavu Šmolíkovi za velkou podporu WM FH ATIBOXu. Také děkuji ČMKU za podporu, kterou nám dává nejen při tomto MS FH. Žádnou stopařskou akci nelze uskutečnit bez prostorů - pozemků, na kterých vlastní soutěž probíhá. Proto tímto děkuji za spolupráci, Agru Staňkov a.s., Podhoranu Černíkov a.s. a Zemědělské společnosti Srbice a.s., zemědělcům, kteří nám umožní vstup na pozemky, kde vlastní mistrovství proběhne.

Chci poděkovat kladečům a všem pracovníkům, kteří obětují svůj čas pro zdárný průběh mistrovství. Děkuji firmě VAFO PRAHA, výrobci krmiv značky Brit, za velmi hodnotné ceny ve formě krmiva a to nejen pro vítěze.

Všem psovodům přeji co nejlepší výkony jejich psů, rozhodčím dobré oko při posuzování. Doufám, že dobré počasí a bezproblémový průběh soutěže pomůže zvýšit úroveň mistrovství a že se všichni budete vracet domů s nejlepšími dojmy a rádi se do ČR vrátíte.

Antonín Karban
předseda ÚP StaňkovJaroslav Šmolík Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé a hosté,

jménem Českého kynologického svazu i jménem svým si dovoluji pozdravit všechny účastníky Mistrovství světa ATIBOX WM FH 2017, zde v Otěšicích. Vítám vás v naší zemi, malé co do rozlohy, ale velké svou historií, tu kynologickou nevyjímaje.

Pořadatel akce, Boxerklub ČR, územní pobočka Staňkov je nedílnou součástí Českého kynologického svazu, největšího kynologického svazu v ČR. Je jedním z nejaktivnějších. Přidělení této mezinárodní akce opakovaně do naší republiky si nesmírně vážíme. Nesporně je to výrazem ocenění dlouholeté tradice výcviku psů u nás, ale i jistým uznáním dosavadních úspěchů našich sportovců doma i ve světě. V neposlední řadě pak i projevem důvěry v naše organizátorské schopnosti. Věřím proto, že zkušenému a obětavému kolektivu organizátorů se podaří připravit tuto akci na vysoké odborné i společenské úrovni. Budeme jim všichni držet palce.

Osobně přeji všem soutěžícím mnoho úspěchů ve vlastní soutěži, k čemuž potřebují dobře připraveného psa, dobrý los a nemalou dávku závodnického štěstí. Bylo by příjemné konstatovat, že po ukončení soutěže budete odjíždět do svých domovů spokojeni, obohaceni o pěkné kynologické zážitky, možná i o nové přátele a že se k nám do České republiky budete rádi vracet.

Na závěr přeji organizátorům, aby celá akce vyšla podle jejich představ a ke spokojenosti všech zúčastněných. Rozhodčím, pomocníkům a veškerému technickému personálu přeji, aby po ukončení akce měli pocit dobře odvedené práce.

Jaroslav Šmolík
předseda Českého kynologického svazu